• [Boonstra 2007]   Boonstra, O.W.A., Doorn, P.K., Horik, M.P.M. van, Maarseveen, J.G.S.J. van & Oudhof, J., Twee eeuwen Nederland geteld. Onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningentellingen 1795-2001. DANS Symposium publicaties 2, Den Haag 2007.
  • [Doorn 2001]   Doorn, P.K., Modern monnikenwerk: digitalisering van historische bronnen, Groniek 151 (maart 2001) p. 211-226.
  • [Doorn 2007]   Doorn, P.K. & Maarseveen, J.G.S.J. van, Inleiding. Twee eeuwen volkstellingen gedigitaliseerd, in: Boonstra 2007, p. 3-17.
  • [Leeuwen 2007]   Leeuwen, M.H.D. van & Maas, I., Economische specialisering en vernaderende sociale verhoudingen in de 19e en 20e eeuw. Een studie op basis van de Nederlandse volkstellingen en huwelijksakten, in: Boonstra 2007, p. 181-206.
  • [Meer 2006]   Meer, A. van der & Boonstra, O., Repertorium van nederlandse gemeenten, 1812-2006 waaraan toegevoegd de Amsterdamse code. DANS Data Guide 2, Den Haag 2006.

Zie ook diverse rapporten in EASY onder Volkstellingen 1795-1971: Documentatiebestanden van de Volkstellingenwebsite ‒ 6. Literatuur: http://dx.doi.org/10.17026/dans-z9p-hgfj.