Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is sinds 1899 verantwoordelijk geweest voor de Volkstellingen in Nederland. Bij het CBS zijn nog documenten aanwezig die een aanvulling vormen op de hier gepubliceerde Volkstellingen, Beroepstellingen en Woningtellingen. In EASY bevinden zich inventarislijsten van dit materiaal dat bij het CBS berust.

Zie EASY Volkstellingen 1795-1971: Documentatiebestanden van de Volkstellingenwebsite ‒ 5. Aanvullende documentatie CBS: http://dx.doi.org/10.17026/dans-z9p-hgfj.

  • inventarislijst van de bibliotheek met de daarbij behorende vindplaatsen van het volkstellingen materiaal
  • inventaris van het algemene archief met daarbij de vindplaats per doos
  • inventaris van het CBS-museum, waarin allerlei brieven, foto's en krantenknipsel omtrent de volkstellingen zijn bewaard
  • Economisch-geografische indeling van Nederland (EGG)

Voor het raadplegen van deze documenten dient u een afspraak te maken met het CBS. U kunt contact opnemen met de receptie van het CBS in Voorburg (070) 337 38 00 of in Heerlen (045) 570 60 00. Of voor statistisch inhoudelijke vragen met de CBS info-service 0900-0227 (0,50 Euro p/m).