Print

Vanaf de Volkstelling van 1830 is de bevolking naar kerkelijke gezindte in de publicaties van de Volkstellingen opgenomen. Die kerkelijke gezindten zijn door de jaren heen op verschillende wijzen geschreven en gepresenteerd.

Om een vergelijking tussen de verschillende volkstellingen mogelijk te maken zijn de kerkelijke gezindten geharmoniseerd. Er zijn hiertoe codes gekoppeld aan de verschillende kerkelijke gezindten in de verschillende tellingen. Deze harmonisatie heeft een aantal producten opgeleverd: een Excel spreadsheet met drie werkbladen waarin de kerkelijke gezindten die in de gepubliceerde volkstellingen voorkomen, zijn geharmoniseerd. Daarnaast is in een Word-document de gevolgde werkwijze gedocumenteerd.

Zie EASY Volkstellingen 1795-1971: Documentatiebestanden van de Volkstellingenwebsite ‒ 4. Kerkelijke gezindten: http://dx.doi.org/10.17026/dans-z9p-hgfj:

  • Alle kerkelijke gezindten
  • Harmonisatie kerkelijke gezindten
  • Synoniemen kerkelijke gezindten

VerzuilingSpotprent: 'Waarom niet? Blijde inkomste der Geitefokkers' binnen Breda. De verzuiling trekt in triomf de stad binnen. Bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen / Weekblad De Amsterdammer, 1909, 19 dec.

(Klik op bovenstaande afbeelding voor een grotere versie)