Print

De publicatie van de volkstelling 1930 betaat uit tien delen. De data-entry bestanden van de eerste 9 delen, voornamelijk bestaande uit tabellen, zijn omgezet naar Excel spreadsheets, met daarbinnen per tabel, staat of lijst een werkblad. Per (papieren) deel is één Excel-spreadsheet gemaakt. Deel 10, dat uit allerlei lijsten en classificaties bestaat, is omgezet in een Access-database.

De diverse lijsten zijn eenduidig en onderling consistent gemaakt; daarbij is een aantal fouten verbeterd. Aan de items zijn, waar nodig, codes toegevoegd om er codelijsten voor StatLine mee te kunnen maken. Vrijwel alle delen of spreadsheets zijn gecontroleerd op data-entry- en bronfouten en waar mogelijk gecorrigeerd, behalve de delen 6, 9 en 10. Waar mogelijk zijn ook controles op onderlinge consistentie tussen de tabellen uitgevoerd.

  • Deel 1, 10 tabellen: Tabel 1 geeft de plaatselijke indeling: gegevens over bevolking en woningen op wijk- en buurtniveau. Tabel 2 bestaat uit geaggregeerde gegevens uit tabel 1. Bij de controle van de gegevens bleek de consistentie tussen de tabellen 1 en 2 problematisch. In tabel 1 worden alleen wijken en buurten (en soorten instellingen) gegeven met het totaal per gemeente. In tabel 2 worden die per soort instelling per gemeentegrootteklasse en per provincie opgeteld. De gegevens per afzonderlijke soort instelling laten grote verschillen zien tussen de tabellen 1 en 2, ook in aantallen instellingen. De algemene totalen per gemeentegrootteklasse en per provincie geven een beter beeld: hier is alleen een aantal relatief kleine verschillen geconstateerd. De tabellen 3 tot en met 10 zijn geheel gecontroleerd.
  • Deel 2, 6 tabellen: alle tabellen zijn gecontroleerd.
  • Deel 3, 4 tabellen: alle tabellen zijn gecontroleerd. Deel 4A, 3 tabellen: alle tabellen zijn gecontroleerd.
  • Deel 4B, 2 tabellen: alle tabellen zijn gecontroleerd.
  • Deel 5, 1 tabel: de tabel is gecontroleerd (ook vergeleken met de cijfers in deel 3). De tabel in het voorbericht (vergelijking met vorige tellingen) is niet gecontroleerd.
  • Deel 6: dit zijn sterftetafels, deze zijn niet gecontroleerd.
  • Deel 7, 5 tabellen: alle tabellen zijn gecontroleerd.
  • Deel 8, een groot aantal kleine tabellen: de tabellen van de inleiding (vergelijking met vorige tellingen en overzichten) zijn niet gecontroleerd. Staat Ia, Ib, IIa en IIb zijn wel gecontroleerd.
  • Deel 9, vergelijkingen met eerdere tellingen: deze zijn niet gecontroleerd.
  • Deel 10: dit deel bestaat uit allerlei lijsten en classificaties; deze zijn ingevoerd in een Access database. In deze database staan codelijsten voor provincies, economisch-geografische gebieden, gemeenten, bedrijfsklassen, bedrijfsgroepen, bedrijven, beroepsgroepen volgens de bedrijfsindeling, beroepsgroepen volgens de beroepsindeling en beroepen. Deze codelijsten zijn niet verder gecontroleerd.

• Ga naar de volkstelling van 1930 in EASY: http://dx.doi.org/10.17026/dans-xwz-sypc.

Volkstelling 1930 De volkstelling van 1930. Proclamatie van Burgemeester en wethouders van Amsterdam. Bron: Spaarnestad Photo.

De Nederlander Een spottekening over de karaktertrekken van de Nederlander volgens Jantje (pseudoniem van F.I. Hess). Gepubliceerd in het weekblad De Groene Amsterdammer, omstreeks 1930. Bron: Belasting & Douane Museum.

De Nederlander Strijd tegen den honger, affiche van Cornelis Rose voor de Roode Vakbewegingsoppositie, 1930. Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

(Klik op bovenstaande afbeeldingen voor een grotere versie)