Print

Deze telling is gepubliceerd onder de titel: '12e Volkstelling, annex woningtelling 31 Mei 1947'. De telling kan worden uitgesplitst in de eigenlijke volkstelling, een beroepstelling en een woningtelling.

De cijfers van deze telling waren vanaf 1948 beschikbaar. De publicaties die, verzorgd door het CBS, over deze telling zijn verschenen, werden in 1954 afgerond.

De statistisch belangrijke delen worden in deze digitale publicatie aangeboden. Het tekstgedeelte is met behulp van optische tekenherkenning (Optical Character Recognition, OCR) verwerkt en wordt weergegeven in de vorm van PDF-bestanden. De tabellen zijn in Excel-formaat.

De Volkstelling 1947 bestaat uit de volgende onderdelen:

De volkstelling

  • Deel A1: Belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling
  • Deel A1BIJL: Bijlage bij: 12e volkstelling annex woningtelling 31 mei 1947. Serie A, Rijks- en provinciale cijfers. DL. 1: belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling
  • Deel A4: Statistiek der bestaande huwelijken en van de vruchtbaarheid dezer huwelijken
  • Deel A5: Statistiek der academisch gevormden
  • Deel B1: Plaatselijke indeling
  • Deel B5; Kerkelijke gezindten

De Beroepstelling

  • Deel A2: Beroepstelling
  • Deel B6: Beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente

De woningtelling

  • Deel A3: Woning- en gezinstelling
  • Deel B2: Woning- en gezinstelling

Scans van 1947

Bij het CBS berusten ongepubliceerde data op plaatselijk en wijkniveau van de telling van 1947 waarvan image scans zijn gemaakt. Deze zijn toegankelijk via EASY. De gegevens betreffen de Volks- en Beroepstellingen.

• Ga naar de volkstelling van 1947 in EASY: http://dx.doi.org/10.17026/dans-zfr-8j4x.

Wederopbouw Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Buitenlandse studenten met kruiwagens vol zand bij herstelwerkzaamheden op Walcheren. Westkapelle, 28 juli 1947. Bron: Spaarnestad Photo.

Wateruitdeling Wateruitdeling wegens drinkwaterschaarste, 21 augustus 1947. Foto door Ben van Meerendonk. Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.

(Klik op bovenstaande afbeeldingen voor een grotere versie)